Op onze ervaring kunt u bouwen

Door jarenlange ervaring in de bouwwereld kan T&D gebruiks- en woonvriendelijke panden realiseren waarbij zelfs persoonlijke wensen van opdrachtgevers en eindgebruikers werkelijkheid kunnen worden. We houden ons bezig met plaatselijke verordeningen, gemeentelijke en provinciale overheden, en de selectie van architect en aannemer. Zo nemen we alle bouwzorgen van onze opdrachtgevers uit handen.


Bekijk projecten

Ontwikkeling eigen bouwprojecten

Naast de begeleiding van opdrachtgevers bij de realisatie van bouwprojecten, ontwikkelen we ook zelf bouwprojecten in eigen beheer. We beperken ons met bouwprojecten tot ca. 30 woningen/panden, om exclusiviteit en innovatie te waarborgen. Voor grotere ontwikkelingstrajecten werken we samen met collega ontwikkelaars, zodat hier ook de kwaliteit gewaarborgd wordt. Onvoorziene kosten worden bij onze projecten voorkomen doordat het ontwerpproces wordt voorbereid met een 3-dimensionaal uitgewerkt plan. Bij de realisatie van onze bouwprojecten staan gebruiksgemak en betaalbaarheid centraal, immers wat heeft u bereikt met de laagste energierekening als u niet prettig woont of werkt.

Projecten

Benieuwd naar wat wij al hebben gerealiseerd?

 

Buytenplaets de Fonteynenburgh

Buytenplaets de
Fonteynenburgh

Allied Motion

Allied
Motion

Keerkring Vlaardingen

Babberspolder
Vlaardingen

Bouw &
Realisatie

Projectontwikkeling

T&D verzorgt bij projectontwikkeling onder andere:

  • Locatie onderzoek
  • Opstellen ontwikkelingsexploitatie en risicoanalyse
  • Verwerven locatie
  • Zorgdragen voor stedenbouwkundig plan, ontwerp, etc.
  • Selectie adviseurs, architect, constructeur, aannemer, etc.
  • Doorlopen en/of verzorgen van het vergunningentraject
  • Overleg met overheid, gemeente en nutsbedrijven
  • Zorgdragen voor uitvoering van het bouwproject
  • Kopersbegeleiding en nazorg

Contact opnemen