Blog

Duurzaam wonen

Duurzaam wonen

Duurzame bouwsystemen vragen lef van zowel kopers als bouwers. Damp – dicht, wordt damp – open, constructies worden van hout, stro en bijvoorbeeld geisoleerd met hennep.


Bouw &
Realisatie

Projectontwikkeling

T&D verzorgt bij projectontwikkeling onder andere:

  • Locatie onderzoek
  • Opstellen ontwikkelingsexploitatie en risicoanalyse
  • Verwerven locatie
  • Zorgdragen voor stedenbouwkundig plan, ontwerp, etc.
  • Selectie adviseurs, architect, constructeur, aannemer, etc.
  • Doorlopen en/of verzorgen van het vergunningentraject
  • Overleg met overheid, gemeente en nutsbedrijven
  • Zorgdragen voor uitvoering van het bouwproject
  • Kopersbegeleiding en nazorg

Contact opnemen